Luchtvoorwarmers en luchtkoelers

Voor de verwarming van proceslucht voor drooginstallaties of dergelijke gebruikt men
overwegend warmtewisselaars die met stoom worden bedreven. De realisatie van hoge
luchttemperaturen vraagt om stoom van een nog hogere verzadigingstemperatuur.
Hoge drukstoom is echter duur.

Toepassingen

Droogprocessen, verbrandingslucht voorwarming, de-icers

Buitenlucht wordt in de winter met -15°C aangezogen. De eerste stap betreft vaak een de-icer. (Opwarming tot 5°C ). Afhankelijk wat er aan warmte ter beschikking staat kan men de warmtewisselaar dimensioneren. Beschikbare hoeveelheid warm en/of heet water, is lagedruk stoom en/of tussendruk stoom aanwezig? Van de hoge druk stoom wordt dan de laatste opwarmstap gebouwd.

Indien in het bedrijf nog warmtebronnen zijn is het interessant om te kijken of deze voor de opwarming van de luchtstroom gebruikt kunnen worden. Te denken valt aan warm of heet koelwater, flash stoom, rookgassen of hete proceslucht. Het is mogelijk om aan de uittredelucht van het proces warmte te onttrekken en deze aan de inlaatzijde aan de lucht toe te voeren. Warmteterugwinning kan natuurlijk op vele manieren.

Indien een luchtstroom wordt opgewarmd spreekt men van een lucht voorwarmer. De pijpen zijn voorzien van hoge vinnen waardoor de warmteoverdracht van de stoom of heet water wordt geoptimaliseerd.

Uw onafhankelijke partner voor warmtewisselaars
en warmtetechniek op de Nederlandse markt

Warmtetransport.nl heeft jarenlange ervaring met de
warmtewisselaars en producten van GEA.

Bel 0561 421 055